G-86SS6RKRCF
top of page

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 18.06.2023

מאחר שבעלת האתר Happy2Help.co.il (להלן "בעלת האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתר"), החליטה בעלת האתר לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי בעלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת בעלת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

האמור במדיניות הפרטיות מצויין בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומס' הטלפון שלך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, בעלת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

  • לצורך רכישת שירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.

  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את בעלת האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

בעלת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

בעלת האתר לא תעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלת האתר שתחייב חשיפת פרטיך;

  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

  • אם בעלת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

בעלת האתר מיישמת באתרה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעלת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל shhappy2help@gmail.com  או בדואר רגיל:

Happy2Help עיצוב אלבומים, היהלום 73, תל מונד 4061866.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

קניין רוחני

תכני האתר מהווים קניין רוחני של בעלת האתר. אין להעתיק מתוך האתר תוכן כלשהו, לרבות טקסט וכל תוכן מילולי אחר, סמלים וסימנים גרפיים אחרים וסמלי מותג של בעלת האתר.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page